PZFW działa na trzech płaszczyznach:

Propagowanie Aktywnego Stylu Życia i bycia opartego na filozofii fitness i wellness(Lifestyle).
Organizowanie i ukierunkowanie tego ruchu i jego integracji; profilaktyki zdrowotnej:
Chore społeczeństwo, jest drogim społeczeństwem
Wyznaczenie standardów usług oraz ich certyfikacja.
Jest stowarzyszeniem właścicieli klubów sportowych, fitness, wellnes i spa. Wspiera swych członków w sprawach administracyjno- prawnych, marketingowych, medycyny sportowej, zdrowia oraz udziela wszelkich fachowych porad dotyczących działalności gospodarczej w tej nowej dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarczej.
Kształcenie kadr instruktorsko- trenerskich zgodnie z wymogami standardów europejskich / licencji EFCA. Dokształcenie zawodowe, podyplomowe, szkolenia uzupełniające.

Polski Związek Fitness & Wellness zrzesza właścicieli Klubów Sportowych, Centrów Fitness i Wellness, właścicieli obiektów sieci SPA oraz hoteli i pensjonatów z usługami fitness i wellness

prowadzi lobbing na rzecz rozwoju i integracji branży, oraz reprezentuje interesy środowiska fitness i wellness
utrwala prestiż i dobry wizerunek branży, udziela pomocy w rozwiązywaniu jej problemów, propaguje korzystanie z usług fitness i wellness
upowszechnia zdrowy styl życia oparty na filozofii fitness i wellness oraz aktywnym spędzaniu wolnego czasu
Członkostwo w PZFW zapewnia:

fachowe wsparcie w kwestiach prawnych, ekonomicznych, medycyny sportowej i zdrowia, dotyczących teorii sportu, optymalizacji dotychczasowej działalności, planowania nowych inwestycji, rozwiązań architektonicznych, szkoleń i porad marketingowych
bezpłatne otrzymywanie informacji na temat aktualnych problemów i wydarzeń w naszym środowisku
bezpłatny udział w dorocznym międzynarodowym kongresie menedżerów fitness i wellness, organizowanym przez PZFW
bezpłatny wstęp na FIBO Essen/Niemcy (największe międzynarodowe targi branży fitness i wellness)
bezpłatne karty wstępu na doroczny kongres Wellness & Fitness w Duesseldorfie
zniżki na organizowane przez PZFW szkolenia o szerokiej tematyce związanej z prowadzeniem klubów fitness i wellness
zniżki na zunifikowane szkolenia instruktorsko-trenerskie (dyplom EFCA)
Dla członków PZFW organizujemy podróże studyjne po Europie i świecie.
Zapewniamy uczestnictwo w międzynarodowych sympozjach i konferencjach poświęconych tematyce fitness i wellness.

Członkom PZFW ułatwiamy wynegocjowanie korzystnych warunków w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby fitness i wellness (m.in. specjalne rabaty u markowych producentów)

Kluby zrzeszone w PZFW otrzymują możliwość uzyskania certyfikatu jakości EFCA.
Dla kadry instruktorsko-trenerskiej organizujemy zunifikowane szkolenia zakończone dyplomem/licencją EFCA.
Członkowie PZFW korzystają ze wspólnego dorobku, dokonują wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnie pomagają sobie rozwiązywaniu problemów.
Członkowie Związku, na zasadzie „sieci”, mogą wzajemnie umożliwiać swoim klientom korzystanie z obiektów (podczas pobytu poza miejscem zamieszkania w odległości powyżej 50 km od klubu macierzystego, przez okres maksymalnie 14 dni), zapewniając w ten sposób zachowanie ciągłości opłat miesięcznych oraz zwiększając atrakcyjność własnej oferty. Porozumienie zawarte pomiędzy PZFW i EFCA umożliwia trening w klubach stowarzyszonych na terenie Unii Europejskiej.