VAT dla usług związanych z rekreacją Ministerstwo Finansów rozwiało wątpliwości

Vat

W grudniu resort finansów opublikował ogólną interpretację dotyczącą zakresu stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług (VAT) wobec niektórych usług związanych z rekreacją. Zgodnie z interpretacją, za rekreację powinno się uznawać m.in. fitness, aerobik oraz korzystanie z sauny.

Jak wynika z ustawy o VAT, w przypadku towarów oraz usług wymienionych w załączniku nr 3 powinno się stosować obniżoną stawkę opodatkowania na poziomie 8 proc. Na liście znajdują się m.in. „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” (pozycja nr 186), których kwalifikacja budziła do tej pory pewne wątpliwości.

– Ponieważ przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia rekreacja, minister finansów posłużył się definicją ze Słownika Języka Polskiego która definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, oraz definicją użytą w Wielkim Słowniku Języka Polskiego, który rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu” – wyjaśnia ekspert Pracodawców RP, Klaudia Kaniecka.

Wskazana w interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów (PT1/033/32/354/LJU/14) z dnia 02.12.2014 definicja obejmuje m.in. zajęcia fitness, aerobik, ale także np. korzystanie z sauny. Jako „wstęp” uważana powinna być z kolei możliwość wejścia gdzieś czy też prawo do uczestniczenia w czymś. Znaczenia nie powinna mieć – jak wskazał resort finansów – forma biletu albo opłaty. Bez znaczenia jest więc to, czy chodzi np. o karnet czy bilet jednorazowy.

– Wstępu nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca czy pomieszczenia. Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie typowe dla danego obiektu.

Źródło podatki.biz